Na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego zapraszamy według harmonogramu:

godzina 9.30 – klasy drugie, trzecie i czwarte,

godzina 11.00 – klasy pierwsze.

Obydwie grupy rozpoczną uroczystość od spotkania na dziedzińcu szkoły lub sali gimnastycznej (w zależności od warunków pogodowych). Następnie uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych pracowniach.


Uczniów klas pierwszych, którzy nie dostarczyli pełnej dokumentacji w trakcie naboru, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu 1 września 2022 r., celem uzupełnienia braków.