Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 – najważniejsze terminy:

· od 20 kwietnia do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (strona naboru elektronicznego)

· od 4 lipca do 11 lipca 2022 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

· od 8 lipca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (tylko w szkole pierwszego wyboru)

· 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

· od 19 lipca godz. 12.00 do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00 potwierdzenie przez rodzica / opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

· do 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi w dokumencie:

Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23