Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Etap rekrutacjiRekrutacja podstawowaRekrutacja uzupełniająca
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowychod 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentówdo 29 maja 2024do 29 lipca 2024
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wnioskówod 3 lipca 2024 r.
do 8 lipca 2024 r.
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminuod 3 lipca 2024
do 9 lipca 2024 godz. 15:00
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeńdo 11 lipca 2024do 30 lipca 2024
podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15 lipca 2024
do godz. 12:00
31 lipca 2024
do godz. 12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzieod 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024od 22 lipca 2024
do 31 lipca 2024
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 15 lipca 2024 godz. 12:00
do 18 lipca 2024
od 31 lipca 2024 godz. 12:00
do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00
podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych19 lipca 2024
do godz. 12:00
5 sierpnia 2024
do godz. 12:00
opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 22 lipca 2024,6 sierpnia 2024

Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi  w dokumencie:

https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarzadzenie-nr-7_2024-4.pdf