Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta?
 • wykonywaniem pomiarów i aktualizacją map
 • sporządzaniem map do celów prawnych i projektowych
 • przeprowadzaniem podziałów nieruchomości
 • geodezyjną obsługą inwestycji (np. budowy budynków, dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych itp.)
 • tyczeniem obiektów budowlanych
 • wykonywaniem pomiarów kontrolnych w trakcie wznoszenia budowli
 • prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków i lokali
Miejsca zatrudnienia technika geodety: firmy i przedsiębiorstwa geodezyjne i budowlane
 • urzędy administracji państwowej (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, urzędy wojewódzkie)
 • urzędy administracji samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i urzędy gmin)
 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • własna działalność gospodarcza
Możliwości rozwoju zawodowego technika geodety
 • zatrudnienie w firmie geodezyjnej
 • zatrudnienie w urzędzie państwowym
 • zdobycie uprawnień zawodowych i prowadzenie własnej działalności
 • kontynuacja nauki na studiach na kierunku geodezja i kartografialub kierunkach pokrewnych
 • kontynuacja nauki na studiach na dowolnym kierunku
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK GEODETA 311104
BUD.18.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BUD.19.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.