• Wycieczka klasy 1A

    Tak bawiła, ale także uczyła się klasa I A na wycieczce do Warszawy. W planie wycieczki były: Centrum Nauki Kopernik, Planetarium i Łazienki Królewskie.


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół


Jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU

Miło nam poinformować, że analiza wskaźników EWD dla lat 2019 – 2021, plasuje naszą szkołę w czołówce łódzkich techników zarówno w kontekście wyników egzaminów maturalnych, jak i edukacyjnej wartości dodanej.  Na tle wszystkich techników, zarówno w części humanistycznej jak i w części matematyczno-przyrodniczej, jesteśmy znowu SZKOŁĄ SUKCESU.Gratulujemy wyników naszym absolwentom i nauczycielom. Oby tak dalej!