Rok szkolny 2020 / 2021 NEWS

  • Drzwi otwarte

    „Dni drzwi otwartych” zawsze były okazją, aby uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice mogli poznać ofertę szkół średnich, kadrę pedagogiczną i szkolną społeczność. Niestety, w obecnej chwili nie możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do siebie, ale zachęcamy do wirtualnych spotkań z nauczycielami i uczniami 12 kwietnia, w godzinach 15.00-18.00 

    Jak się z nami połączyć? Najprościej chyba przez konto Teams Państwa dziecka, klikając w link

Badanie trzyletnich wskaźników EWD 2018 -2020

Technikum nr 13 po raz kolejny
SZKOŁĄ SUKCESU

we wskaźnikach z przedmiotów humanistycznych         

i matematyczno-przyrodniczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w prezentacji. Kliknij ten link!