KRYTERIA REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.ZawódPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.Technik geodetamatematyka, geografiajęzyk angielski, język hiszpański / język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia
2.Technik informatykmatematyka, język angielski język angielski, język hiszpański/język niemiecki język polski, matematyka, język obcy, informatyka
3.Technik leśnikmatematyka, biologia język angielski, język hiszpański/język niemiecki język polski, matematyka, język obcy, biologia

WYMAGANE DOKUMENTY:

· zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

· świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

· świadectwo zdrowia

· dwie aktualne fotografie

· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika geodety, technika informatyka, technika leśnika (skierowanie na bezpłatne badania można pobierać w sekretariacie szkoły)

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY,

TEL. (42) 65-98-222 W GODZINACH 8.00 – 15.00