KRYTERIA REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH IM. SYBIRAKÓW W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp.Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.Technikum1 A1matematyka, geografia/ technik geodetajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia lub informatyka
2.Technikum1 A2matematyka, geografia/ technik geodetajęzyk angielski, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia lub informatyka
3.Technikum1 B1matematyka, fizyka/ technik informatykjęzyk angielski, język hiszpański/język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka
4.Technikum1 B2matematyka, język angielski/ technik informatykjęzyk angielski, język hiszpański/język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka
5.Technikum1 Cmatematyka, biologia/ technik leśnikjęzyk angielski, język hiszpański/język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia lub informatyka

WYMAGANE DOKUMENTY:

· zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

· świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

· świadectwo zdrowia

· dwie fotografie

· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika geodety, technika informatyka, technika leśnika (skierowanie na bezpłatne badania można pobierać w sekretariacie szkoły)

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY,

TEL. (42) 65-98-222 W GODZINACH 8.00 – 15.00