W dniu 16.04 klasa 1e wzięła udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale Geografii UŁ.

Co roku w ramach festiwalu pracownicy naukowi i studenci WG przygotowują bogaty program festiwalu połączony z prezentacją kierunków i kół naukowych na Wydziale Geografii.

Uczniowie klasy 1e uczestniczyli w warsztatach „Co w zdjęciu się mieści – interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych”, podczas których zapoznali się z nowymi możliwościami Geoportalu „Łódzkie” i wykonali konkretne zadania na obszarze Lasu Łagiewnickiego.

Podczas zajęć „Od kopczyków do NMT, czyli rzeźba terenu na mapach„ uczniowie mogli prześledzić historię technik prezentacji form terenu na mapach od najbardziej prymitywnych po najbardziej nowoczesne i efektowne. Spotkanie z geografią akademicką zakończyło się wykładem i konkursem o regionie łódzkim „Znasz li swój region?” oraz wizytą w Muzeum Geologicznym im.J.Ziomka, jednego z pracowników i wielkich pasjonatów geologii.