Kwiecień 2024

W kwietniu w ramach zajęć przygotowujących do naszych praktyk w Sewili wykonaliśmy pomiary sytuacyjno- wysokościowe terenu naszego Technikum. Zadanie zrealizowaliśmy w czterech grupach pomiarowych.

Niezbędną osnowę pomiarową założyliśmy metodą GNSS natomiast do pomiaru szczegółów używaliśmy tachimetru robotycznego Leica TS16!

Ostateczna mapa będzie mozaiką 😊 map, które wykonała każda grupa dla swojego obszaru. Już w maju ją zobaczycie.

W kwietniu w ramach przygotowywania się do pobytu w Sewilli odbyliśmy blok zajęć z kultury Hiszpanii.

Zajęcia odbywały się w bloku pięciu spotkań. W czasie zajęć uczeń Paweł Flisiak z klasy leśnej opowiedział o życiu i pobycie w Maladze na podstawie własnego doświadczenia. Przedstawił zdjęcia z pobytu. Uczestnicy mobilności dowiedzieli się również o różnicach kulturowych, sposobie poruszania się po Hiszpanii jak i obyczajach hiszpańskich. Byliśmy podzieleni na trzy grupy według zawodów, które chcemy zdobyć po ukończeniu szkoły. Celem zajęć było wykonanie zawodowych słowników polsko-hiszpańskich. W ten sposób powstał informatyczny, geodezyjny i leśny słownik. Wszystkie słowniki będą dostępne wkrótce.