Utworzenie punktu dydaktycznego w

Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie dotacji

Całkowita wartość zadania:47.952,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 43.152,00 zł

 „Leśny Ogród Dydaktyczny”, to koncepcja utworzenia punktu edukacyjnego przy Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi. Ze względu na to, że szkoła sąsiaduje z rozległym kompleksem leśnym, jakim jest Las Łagiewnicki, dlatego ogród ma za zadanie łączyć otaczającą przyrodę z wymaganiami jakie niesie za sobą utworzenie punktu dydaktycznego, pełniącego przede wszystkim funkcje edukacyjne i popularyzatorskie otaczającej przestrzeni. W związku z tym w zagospodarowany przy szkole teren zostaną wkomponowane liczne nasadzenia, które staną się jego częścią i zyskają równowagę właściwą ekosystemom naturalnym i półnaturalnym. Ważne jest, aby ogród był zróżnicowany, posiadał nisze ekologiczne, dzięki którym w ogrodzie zapanuje bogactwo gatunkowe.

Zaplanowano podzielenie terenu przeznaczonego pod założenie ogrodu o powierzchni około 300 m2, na kilka stref tematycznych:

  1. Strefa gatunków rodzimych i chronionych – ta strefa ogrodu będzie obfitować w gatunki rodzime i chronione.
  2. Strefa roślin skalnych – w tej strefie znajdzie się kwatera w postaci skalnej skarpy, obsadzona roślinnością światłolubną.
  3. Strefa dendrologiczna – to część ogrodu w której uczniowie będą mogli samodzielnie wykonywać pomiary, zadania związane z obliczeniami dendrologicznymi, ale również ćwiczenia praktyczno – obliczeniowe.
  4. Strefa łąk kwietnych i roślin miododajnych – ta część punktu dydaktycznego to kwietna łąka, która otaczać będzie całość ogrodu i sprawiać, że ogród w sposób naturalny i stopniowy wtopi się w bezpośrednie otoczenie szkoły jakim jest ekosystem łąkowy.
  5. Strefa edukacyjna – w tej części ogrodu znajdą się elementy infrastruktury technicznej, służące prowadzeniu zajęć w terenie.