Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi.

Informacja o realizacji zadania: 

Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi. 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji 

www.zainwestujwekologie.pl 

Całkowita wartość zadania: 47.952,00 zł 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 43.152,00 zł 

Projekt ekologiczny, ma na celu stworzenie punktu dydaktycznego, któr w pierwszej kolejności uwzględniać będzie potrzeby użytkowników  – młodzieży i nauczycieli, oraz dokładną analizę terenu z uwzględnieniem powiązania z otoczeniem wraz z inwentaryzacją istniejącej roślinności. Ze względu na to, że szkoła sąsiaduje z rozległym kompleksem leśnym, jakim jest Las Łagiewnicki dlatego projekt ma za zadanie łączyć otaczającą przyrodę z wymaganiami jakie niesie za sobą utworzenie punktu dydaktycznego, pełniącego przede wszystkim funkcje edukacyjne i popularyzatorskie otaczającej przestrzeni.