Technikum 13 w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych

ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź

tel. 42 659 82 22