SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSG-T W ŁODZI   

                                          
Opiekunem SU jest pani ALICJA KOPCZYŃSKA

przewodniczącyCEZARY DOMŻAŁ z klasy 3GB
zastępca przewodniczącegoADAM KOTUS z klasy 3PC     
zastępca przewodniczącegoPRZEMYSŁAW NOWAK z klasy 1B