Projekt Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość  o nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000134378 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celami projektu są:

 • Dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego w naszej szkole do potrzeb rynku pracy.
 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej do pracy w zawodach informatyka, geodety
 • umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym i rozwijanie kompetencji społecznych.

Termin realizacji projektu:            27 grudnia 2023 – 26 grudnia 2024.

Partnerem projektu jest                  EUROMIND PROJECTS SL z siedzibą w Hiszpanii.

Zakres projektu:

 • Zajęcia przygotowujące do mobilności:
 • 20 – godzinny kurs języka angielskiego,
 • 10 – godzinny kurs z przedmiotów zawodowych
 • 5 godzin zajęć z przygotowania kulturowego
 • 5 godzin zajęć z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
 • 12 – dniowe praktyki zawodowe w Sewilli (Hiszpania)
 • działania związane z realizacją projektu na terenie szkoły (przygotowanie banerów, ulotek, krótkich filmów, wystaw, spotkań z partnerami oraz podmiotami współpracującymi ze szkołą, udział w konferencjach, targach itp.)
 • działania związane z prowadzeniem mediów społecznościowych
 • działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu.

Adresaci projektu:

 • uczniowie klas 2, 3 i 4 kształcący się w zawodzie technik informatyk, technik geodeta, technik leśnik

Planowane terminy mobilności:

 • 1 – 14 wrzesień 2024
 • 15 – 28 wrzesień 2024

Wartość projektu:                338077,71 PLN