Informacja o realizacji zadania: 

Program Edukacji Ekologicznej, 

pn. „Woda to też przyroda” realizowany w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi. 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji 

www.zainwestujwekologie.pl 

Całkowita wartość zadania: 25.297,00 zł 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 22.497,00 zł 

Projekt ekologiczny, pn. „Woda to też przyroda” w sposób kompleksowy obejmuje problematykę związaną z ochroną wód w Polsce. Celem naszego projektu jest przekazanie młodzieży, wiadomości dotyczących ochrony wód na przykładzie krajobrazowej oraz przyrodniczej atrakcyjności terenów Polski centralnej. Podczas zaplanowanych w terenie zajęć, młodzież będzie miała możliwość zdobycia wiedzy z zakresu ochrony wód oraz funkcji jakie pełni woda w świecie przyrody. Celem projektu jest uzmysłowienie problemu wynikającego z intensywnie rozwijającego się i zurbanizowanego świata, który jest jednocześnie ogromnym zagrożeniem dla przyrody. Ważne jest więc racjonalne wykorzystanie oraz ochrona tworów, zasobów i walorów przyrody, tak aby przyszłe pokolenia mogły z nich korzystać.