Dla rodzica


TERMINY ZEBRAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI ORAZ KONSULTACJI (poniedziałek)

Zebrania wychowawcy z rodzicami       godz. 17.30 lub 18.00
konsultacje po zebraniach z wychowawcamigodz. 18.00 – 19.00
Konsultacje   godz. 17.30 – 18.30

07.09.2020zebranie wychowawców klas pierwszych z rodzicami
14.09.2020zebranie wychowawców klas drugich z rodzicami
21.09.2020zebranie wychowawców klas trzecich i czwartych
z rodzicami
26.10.2020konsultacje
07.12.2020zebranie wychowawców klas z rodzicami, konsultacje
29.03.2021konsultacje
24.05.2021zebranie wychowawców klas z rodzicami, konsultacje