Kierunki kształcenia:

Technik geodeta

BUD.18.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BUD.19.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Technik informatyk

INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik leśnik

LES.02.Gospodarowanie zasobami leśnymi.