Oferta szkoły

Kierunki kształcenia:

Technik geodeta

Technik informatyk

Technik leśnik

Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi na rok szkolny 2021/2022

Lp.Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.TechnikumI Amatematyka
geografia
technik geodeta
angielski do wyboru hiszpański niemieckijęzyk polski matematyka język obcy informatyka
2.TechnikumI Bmatematyka
fizyka
technik informatyk
angielski do wyboru hiszpański niemieckijęzyk polski matematyka język obcy informatyka
3.TechnikumI Cmatematyka
biologia
technik leśnik
angielski do wyboru hiszpański niemieckijęzyk polski matematyka język obcy biologia lub informatyka
4.TechnikumI Dmatematyka
język angielski
technik informatyk
angielski do wyboru hiszpański niemieckijęzyk polski matematyka
język obcy
Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • świadectwo zdrowia
  • trzy fotografie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika geodety, technika informatyka, technika leśnika (skierowanie na bezpłatne badania można pobierać w sekretariacie szkoły)
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły   tel. (42) 65-98-222 w godzinach 8.30-15.30