Bieżące komunikaty na temat egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można znaleźć na stronach: http://www.oke.lodz.pl i https://cke.gov.pl

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2023 r. 

Uczniowie zdający egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2023 mogą w sekretariacie szkoły lub u p. A. Kubickiej uzyskać szczegółowe informacje o datach i godzinach, w których zostali zgłoszeni na egzamin.