Walczymy o zwycięstwo

Zespół wolontariatu z naszej został zakwalifikowany do udziału w projekcie Granie w Pomaganie. Celem projektu jest wyposażenie wolontariuszy w odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu samoorganizacji, fundraisingu i prowadzenia mini-projektów społecznych, a także prowadzenia współpracy z lokalnymi organizacjami obywatelskimi a przede wszystkim upowszechnienie idei solidarności w polskich szkołach.

Uczestniczyliśmy już w warsztatach podnoszących kompetencje wolontariuszy i szkolnego koordynatora projektu, a obecnie jesteśmy na etapie wykonywania pierwszych zadań ze Skrzynki Inspiracji. Przygotowujemy się także do przeprowadzenia mini-projektu charytatywnego na rzecz stypendiów w szkole. Liczymy że wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice będą wspierali nas i pomagali nam realizować działania budujące kulturę solidarności i wrażliwości na drugiego człowieka.