Matury

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r. :

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

Bieżące komunikaty na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronach: http://www.oke.lodz.pl lub https://cke.gov.pl/


PORÓWNANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z 2021 ROKU

W ZESPOLE SZKÓŁ GEODEZYJNO – TECHNICZNYCH W ŁODZI

Z WYNIKAMI KRAJOWYMI