Projekt REAL EDUCATION AMONG DIGITAL YOUTH realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ (AKCJA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, KA229 – Projekty współpracy szkół).

Nr umowy: 2020-1-TR01-KA229-093973_4

Celem głównym projektu jest wspieranie osób uczących się i kadry pedagogicznej w zakresie wzrostu świadomości na temat procesu transformacji cyfrowej oraz rozwoju kompetencji niezbędnych w społeczeństwie cyfrowym i gospodarce cyfrowej.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • budowanie świadomości na temat miejsc pracy w cyfrowym świecie,
 • rozwój kompetencji społecznych i informatycznych niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy przyszłości,
 • wzrost autorytetu kadry pedagogicznej poprzez podnoszenie jej kompetencji cyfrowych,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności oraz pomoc  uczniom w procesie planowania kariery zawodowej,
 • wzrost świadomości na temat ochrony prywatności w wirtualnej rzeczywistości,
 • budowanie świadomości na temat skutków cyfryzacji oraz wykluczenia cyfrowego,
 • promowanie twórczego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 • podniesienie kompetencji komunikacyjnych, przede wszystkim w zakresie posługiwania się językami obcymi,
 • promowanie równości i integracji międzynarodowej, zrozumienia międzykulturowego i obywatelstwa europejskiego,
 • identyfikacja indywidualnych potrzeb w erze cyfrowej oraz znajdowanie właściwych sposobów ich zaspokajania.

Termin realizacji projektu: 1 października 2020 – 30 września 2022.

 Partnerzy projektu:

 • Mugla Sehit Ziya Ilhan Dagdas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkey) – koordynator projektu,
 • Cirkevna stredna odborna skola elektrotechnicka P.G.Frassatiho (Slovakia),
 • Åsane videregående skole (Norway),
 • Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo (Portugal),
 • Stredni odborna skola multimedialni a propagacni tvorby, s.r.o. (Czech Republic),
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi (Poland).

Zakres projektu:

 • 30 – godzinny kurs języka angielskiego przygotowujący do mobilności,
 • 7 – dniowy wyjazd do jednego z krajów partnerskich oraz udział w szkoleniach i warsztatach w zakresie cyberbezpieczeństwa, tworzenia animacji, modelowania Cinema4D, wizualizacji obiektów, platform e-learningowych, planowania przedsiębiorstwa ICT,
 • działania związane z realizacją projektu na terenie szkoły (przygotowanie banerów, ulotek, krótkich filmów, wystaw, spotkań z partnerami oraz podmiotami współpracującymi ze szkołą, udział w konferencjach, Dniach Erasmusa, targach itp.),
 • działania związane z prowadzeniem platformy e-Twinning, mediów społecznościowych oraz opracowaniem e – magazynu,
 • działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu.

Adresaci projektu:

 • uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk,
 • przedstawiciele rady pedagogicznej.

Planowane terminy mobilności:

 • marzec 2021 – wyjazd do Portugalii (5 uczniów i 2 nauczycieli),
 • maj 2021 – wyjazd do Norwegii (4 nauczycieli),
 • wrzesień 2021 – wyjazd na Słowację (5 uczniów i 2 nauczycieli),
 • styczeń 2022 – wyjazd do Czech (5 uczniów i 2 nauczycieli),
 • marzec 2022 – przyjazd partnerów zagranicznych do Polski (po 4 nauczycieli z każdej szkoły partnerskiej),
 • maj 2022 – wyjazd do Turcji (5 uczniów i 2 nauczycieli).

Wartość projektu: 31089,00 euro