Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technika informatyka?
 • projektowaniem sieci komputerowych i ich administrowaniem 
 • tworzeniem stron www
 • projektowaniem baz danych
 • przetwarzaniem plików multimedialnych i graficznych
 • pisaniem programów w nowoczesnych językach programowania
 • montowaniem podzespołów komputerowych
Miejsca zatrudnienia technika informatyka
 • firmy świadczące usługi hostingowe i teleinformatyczne
 • agencje reklamowe i interaktywne serwisy komputerowe
 • obsługa informatyczna firm
 • własna działalność gospodarcza
Możliwości rozwoju zawodowego technika informatyka
 • zatrudnienie w firmie informatycznej
 • zatrudnienie w agencji reklamowej i interaktywnej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • kontynuacja nauki na studiach na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych
 • kontynuacja nauki na studiach na dowolnym kierunku
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK INFORMATYK 351203
INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.