Właśnie rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSG-T życzy wszystkim uczniom i ich rodzicom, aby był to rok owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości i satysfakcji z pobytu w naszej szkole.

Zebrania rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców wszystkich uczniów na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się w poniedziałek 5 września o godzinie 17.30.