W dniu 12.04 uczniowie klasy 1d uczestniczyli w wycieczce po Lesie Łagiewnickim. Zadaniem uczestników było przejście trasy zgodnie z wyznaczonym na mapach google oraz w geoportalu łódzkie planem, na którym znalazły się punkty historyczne, geograficzne i rekreacyjne.

Podczas wycieczki uczniowie ćwiczyli zasady musztry:), wyznaczali kierunki świata w lesie, poznali nawierzchnię kortów tenisowych.

Ich zadaniem było rozpoznanie elementów doliny rzecznej na przykładzie rzeki Bzury oraz wykonanie pomiarów szerokości i głębokości koryta i doliny rzeki. Wędrując wzdłuż zachodniej ściany rezerwatu Las Łagiewnicki uczniowie przypomnieli formy ochrony przyrody w Polsce oraz zasady ich tworzenia a także wyjątkowe cechy drzewostanu dawnej Puszczy Łódzkiej.

Las Łagiewnicki kryje także bolesną historię, do której śladów dotarli uczniowie poruszając się wzdłuż wyznaczonej trasy – zbiorowa mogiła Polaków rozstrzelanych w 1939r. przypomina o tragedii II wojny światowej. Celem wycieczki były także: rzeka Brzoza i jezioro „Łagiewniki Lake”, nad którym pięknie usytuowana jest perła łódzkiej architektury – Pałac Heinzla. Kończąc wędrówkę uczniowie odwiedzili ślady kapliczki św. Walentego z zapewnieniem, że następnym razem poszukają innych skarbów Lasu Łagiewnickiego.