Miło nam poinformować, że do egzaminu dojrzałości w majowej sesji przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci ZSG – T, a 92% spośród nich egzamin zdało. Dla porównania: tegoroczna zdawalność matury w województwie łódzkim wyniosła 73% (w tym 79% w liceach oraz 62% w technikach).

Pięciu spośród sześciu abiturientów ZSG – T, którym nie powiodło się w majowej sesji, ma prawo do egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu w sierpniu, w związku z czym ostatecznie liczymy na jeszcze lepsze wyniki matury.

Zdawalność egzaminu maturalnego w ZSG – T w majowej sesji  z poszczególnych przedmiotów wygląda następująco:

  • język polski: 99% (przy zdawalności w województwie łódzkim na poziomie 90%),
  • matematyka: 94% (zdawalność w województwie łódzkim: 79%),
  • język angielski: 97% (zdawalność w województwie łódzkim: 93%).

Wszystkim naszym Absolwentom serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników na egzaminie i dziękujemy za cztery lata ciężkiej i efektywnej pracy.