Historia szkoły

Historia ZSG-T w Łodzi

Historia ZSG-T w Łodzi
2002
18 listopada

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 13

W 2002 w związku z reformą oświaty szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 13. W szkole zostało utworzone liceum profilowane o profilach zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska.
2005
17 stycznia

Patron Szkoły

17 stycznia 2005 roku szkole zostało nadane imię „Sybiraków”
2014
1 września

Obecna nazwa

1 września 2014r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15 (Uchwała Nr XC/1864/14 Rady Miejskiej w Łodzi)