W dniu 28.11.2023 r., w ramach zajęć przedmiotów zawodowych, klasa 5PA uczestniczyła w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem strategii mobilności metropolitarnej dla obszaru ŁOM. W ramach 3 godzinnych zajęć firma zewnętrzna przedstawiła założenia projektowe, dotychczasowe wyniki analiz i konsultacji. Najważniejszą jednak częścią przeprowadzanych konsultacji wśród uczniów naszego technikum była część warsztatowa, podczas której młodzież mogla sama podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. To dobry sposób na wypracowanie wśród młodzieży kompetencji społecznych.