Jesiennie, słonecznie i kolorowo powitał Poznań uczniów klasy ID i IE. Warsztaty pokazały, że z naszych uczniów nieźli cukiernicy świętomarcińskich rogali.