REAL EDUCATION AMONG DIGITAL YOUTH

Projekt REAL EDUCATION AMONG DIGITAL YOUTH realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ (AKCJA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, KA229 – Projekty współpracy szkół). Nr umowy: 2020-1-TR01-KA229-093973_4 Celem głównym projektu jest wspieranie osób uczących się i kadry pedagogicznej w zakresie wzrostu świadomości na temat procesu transformacji cyfrowej oraz rozwoju kompetencji niezbędnych w … Czytaj dalej REAL EDUCATION AMONG DIGITAL YOUTH