Miło nam poinformować, że 93% tegorocznych absolwentów naszej szkoły uzyskało już świadectwa dojrzałości (w kraju to 84,1% dla wszystkich szkół i 78,1% dla techników).  Także średnie wyniki egzaminów z przedmiotów obowiązkowych są powyżej średniej dla wszystkich szkół. Maturzyści – spisaliście się na medal!!! Życzymy Wam dalszych sukcesów.