Uczniowie naszej szkoły: Agata Kamińska z Id, Krystian Jarosiński z Ie, Witold Kaźmierczak z Ic i Krzysztof Dankowski z IVac wzięli udział w XXVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, przesyłając prace plastyczne i fotograficzne.