Powrót z Euroweeku równie intensywnie dla klasy 2a i dwóch uczenn klasy 2e …. z wielkim zainteresowaniem uczniowie brali udział w prelekcji na temat Sybiraków i życia na Syberii w ramach wystawy Golgota Wschodu we Wrocławiu. Następnie zwiedzali Politechnikę Wrocławską, gdzie mieli okazję porozmawiać z panem prorektorem ds. dydaktyki panem doktorem inżynierem Zbigniewem Muszyńskim oraz panią doktor inżynier Danutą Szyszką na temat pomiarów geodezyjnych i możliwości zawodowych jakie daje geodezja.

Na Politechnice uczniowie wysłuchali fragmentu wykładu o przepisach geodezyjnych, zasiedli w aulach studenckich, obejrzeli dzialanie skaneru Riegla i uczestniczyli w zajęciach z chemii, które są ważnym elementem studiów geoinżynieryjnych.