W miniony czwartek, dnia 21.09. 2023 r. uczniowie drugiej klasy technikum leśnego udali się na wycieczkę zawodową do Nadleśnictwa Poddębice i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Pan Nadleśniczy Robert Krokowski przyjął grupę i bardzo interesująco przedstawił nam cel i zasady hodowli daniela w zagrodach. Zwiedziliśmy zagrodę i zainstalowane tam urządzenia łowieckie służące do monitorowania, dokarmiania i odławiania żywych zwierząt. Na terenie OKL w Gołuchowie odwiedziliśmy dawną powozownię, w której znajdują się profesjonalnie urządzone wystawy przedstawiające historię techniki leśnej, eksponaty zwierząt, trofeów łowieckich oraz fragmenty ekosystemów leśnych w odsłonach: wiosennej, letniej i zimowej. Odbyliśmy też ciekawe dwugodzinne zajęcia praktyczne. Następnie odwiedziliśmy oficynę, gdzie mieści się jedyne w Polsce Muzeum Leśnictwa, w którym obok wystaw muzealnych znajdują się cenne zbiory dawnych właścicieli Gołuchowa hr. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej i Jana Działyńskiego. Wróciliśmy nieco zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, bo wzmocnieni wiedzą o roli lasów i leśników obecnie i w dziejach Polski.