Uczniowie klas 3AC i 1A uczestniczyli w lekcji dotyczącej historii Łodzi oraz Atlasu Historycznego Miasta Łodzi prowadzonej przez dr. inż. M Dankowską – pracownika Instytutu Dziedzictwa Kulturowego.