Klasa 1 leśna brała udział w wycieczce do Spalskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie poznawali walory przyrodnicze i historyczne parku krajobrazowego.  Odwiedzili rezerwat przyrody z cennymi gatunkami roślin oraz kościół św. Idziego.