W niedzielę 16 kwietnia w parafii pod wezwaniem św. Antoniego Sybiracy obchodzili kolejne rocznice: reaktywacji Związku Sybiraków oraz deportacji ludności polskiej z kresów II Rzeczypospolitej na Syberię w czasie II wojny światowej. W obchodach uczestniczył także poczet sztandarowy szkoły pod opieką p. Piotra Stasiaka w składzie: Piotr Nogacki, Marcel Wiśniewski, Michał Trzmielak, Adam Kamiński.