W dniu 8 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 
Stypendium otrzymała uczennica klasy 4GA Paulina Kubiak oraz uczeń klasy 4PA Bartosz Pospiszył. Serdecznie gratulujemy!