Jak w każdym roku, na koniec października, uczniowie klas pierwszych uczestniczą w szkolnym projekcie „Pamięć nie umiera nigdy”. Wraz z wychowawcami odwiedzają groby zmarłych nauczycieli, uczniów i przyjaciół naszej szkoły znajdujące się na kilku łódzkich cmentarzach. Nie zapominamy także o zapaleniu zniczy pod pomnikami naszych patronów, czyli Sybiraków. Całość projektu nadzoruje p. Monika Kosakowska.