Bez tablic, kalkulatora, długopisu i kartki… ale znając najważniejsze wzory, podstawowe własności, definicje i twierdzenia matematyczne uczniowie rozwiązali wiele zadań (także tych maturalnych).  

Sprawdzili się, jak szybko potrafią wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, czy wypracowali schematy i proste metody, które pozwalają w kilka sekund rozwiązywać zadania. 

Konkurs był jednoetapowy, w formie testu zawierającego zadania zamknięte jednokrotnego wyboru, zadania typu Prawda/Fałsz oraz zadania otwarte – krótkiej odpowiedzi. Przygotowany na platformie Testportal. 

Czas na odpowiedź na jedno pytanie, to tylko 20 sekund! 

WYNIKI KONKURSU: 

Najwyższy wynik w szkole uzyskał: Kacper Komorowski z klasy 1a 

W klasach drugich – Jan Bilicki z 2b 

Uczniowie Ci otrzymają nagrody podczas zakończenia roku szkolnego. 

Oprócz tego nauczyciele matematyki nagrodzą ocenami wszystkich uczniów, którzy przystąpili do konkursu. 

Gratulujemy zwycięzcom!!! 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie!!!