Klasy leśne udały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Grotniki. Uczniowie oglądali Regionalny Bank Genów i wyłuszczarnię nasion, w których pozyskuje się i przechowuje nasiona drzew i krzewów leśnych. Następnie udaliśmy się do szkółki leśnej „Źródliska”, w której uczniowie zapoznali się z siewkami i sadzonkami drzew leśnych, metodami ich ochrony i sposobami przechowywania. I choć pogoda była zimowa, to ognisko z kiełbaskami udało się znakomicie.