Uczniowie klasy 2c o profilu leśnym realizowali projekt związany z życiem i występowaniem nietoperzy w Polsce.

Celem ich pracy było pogłębianie wiedzy na temat warunków bytowych tych wyjątkowych ssaków oraz zagrożeń wynikających z funkcjonowania ich wraz z człowiekiem.