Kolejna silna ekipa wyjechała na mobilność do Pragi w ramach projektu Erasmus + READY. Super wyjazdu!