W ramach projektu „Pamięć nie umiera nigdy”, przedstawiciele uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami odwiedzili łódzkie cmentarze celem uprzątnięcia grobów i zapalenia zniczy na grobach zmarłych nauczycieli, uczniów i Sybiraków. Samorząd Uczniowski zapalił znicze pod pomnikami na terenie szkoły upamiętniającymi naszego patrona. Do akcji włączyli się także inni nauczyciele szkoły, a cały projekt koordynowała p. Monika Kosakowska.