W imieniu całej społeczności szkolnej gratulujemy panu profesorowi Sebastianowi Sadowskiemu odznaczenia medalem za długoletnią służbę. Cieszymy się, że tacy nauczyciele pracują w naszej szkole.