Uczniowie klasy 1 leśnej wybrali się na zajęcie edukacyjne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim, podczas których uczyli się rozpoznawać rodzime gatunki drzew i krzewów leśnych. W tym dniu uczniowie brali również udział w szkoleniu strzeleckim organizowanym na terenie klubu strzeleckiego Dziesiątka LOK.