W dniu 3 września 2021 r.  dyrektor szkoły Grażyna Załuga odebrała z rąk Prezydenta Miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej list gratulacyjny dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej ZSG-T za uzyskanie przez uczniów w minionym roku szkolnym jednego z najwyższych wyników na egzaminie maturalnym spośród łódzkich szkół.