Jednym z najważniejszych zadań leśników jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania ekosystemów leśnych. Przygotowując się do roli lidera edukacji leśnej, uczniowie klasy IC opracowali projekt, ukazujący szkodliwy wpływ zaśmiecania lasu na środowisko.  Po zaprezentowaniu części teoretycznej, dotyczącej m.in. przepisów prawnych, zagrożeń związanych z zaśmiecaniem lasu, procesów zachodzących w środowisku leśnym, uczniowie udali się do położonego naprzeciwko szkoły lasu i posprzątali wyrzucane tam śmieci. Pamiętajmy, że najskuteczniejszym sposobem uczenia innych jest dobry przykład!