Dnia 02 czerwca bieżącego roku młodzież z drugiej klasy technikum leśnego wybrała się na wycieczkę dydaktyczną do Rogowa. 

Pora roku i piękna pogoda umożliwiły młodzieży podziwianie i rozpoznawanie kwitnących roślin runa leśnego i gatunków krzewów i drzew w Arboretum i przyległym terenie leśnym. Nabyte umiejętności dały podstawy wykonania pewnych prac taksacyjnych w drzewostanie (opis siedliska). 

 Atrakcyjne zbiory Muzeum Przyrodniczego pozwoliły uczniom utrwalić nabytą wiedzę teoretyczną i jeszcze raz zachwycić się różnorodnością polskiej fauny, w tym zwierzyny i ptactwa łownego. 

Fotografię wykonała Karolina Brzozowska (kl IIGC) w Alpinarium.