25 maja 2021 roku klasa 2 PC wybrała się do Lasu Łagiewnickiego na zajęcia przyrodniczo – leśne dotyczące ochrony wód. W trakcie zajęć uczniowie pobierali próbki wody, badali jej parametry oraz odławiali bezkręgowce, które posłużyły do wykonania oceny jakości wody.