„Dni drzwi otwartych” zawsze były okazją, aby uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice mogli poznać ofertę szkół średnich, kadrę pedagogiczną i szkolną społeczność. Niestety, w obecnej chwili nie możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do siebie, ale zachęcamy do wirtualnych spotkań z nauczycielami i uczniami 12 kwietnia, w godzinach 15.00-18.00 

Jak się z nami połączyć? Najprościej chyba przez konto Teams Państwa dziecka, klikając w link