Historia szkoły

Historia ZSG-T w Łodzi

Historia ZSG-T w Łodzi
1945
15 listopada

15 listopada 1945 roku pod dyrekcją Lucjana Kulbackiego, rozpoczęło działalność Państwowe Gimnazjum Miernicze.

1948
28 marca

1948 rok

Z braku własnego pomieszczenia (od 1945r), szkoła „siedziała na kufrach i walizkach”. Pierwszą jej siedzibą był lokal przy ul. Sienkiewicza…
1950
28 września

Piotrkowska 114

Kompletowanie klasy trwało cały rok. Jedni przychodzili, inni odchodzili. W rezultacie klasa liczyła 25 osób. Ze względu na brak pełnej…
11 listopada

Oficjalna nazwa

W 1950 r. pojawiła się oficjalna nazwa Państwowe Technikum Geodezyjne, a następnie: Technikum Geodezyjne Głównego Urzędu Pomiarowego Kraju, Technikum Geodezyjne…
1951
8 marca

Pierwsi wykładowcy

 Wśród pierwszych wykładowców naszej Szkoły znajdujemy: Eugeniusza Berezowskiego (miernictwo) Zygmunta Jarosa (przysposobienie wojskowe) Leona Kuźnickiego (kreślenie) Jana Schwartza (higiena) Sylwestra…
1968
28 września

Nowy kierunek

Od września roku 1968 został otwarty nowy kierunek: drogi i mosty kołowe. Stąd wywodziła się nazwa Technikum Drogowo – Geodezyjne.
1972
4 września

Pierwszy rocznik PSZ

W 1972 r. rozpoczął naukę pierwszy rocznik PSZ o kierunku: geodezja. Jego ostatni absolwenci ukończyli Szkołę w 1979 roku.
1980
19 września

Melioracja

W latach 1980-1986 obowiązującym kierunkiem kształcenia PSZ byłą melioracja. Od 1992 roku do 1995 powrócił kierunek geodezji. Aktualnym profilem PSZ…
1981
5 września

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych

W miarę przybywania specjalności konieczna okazała się zmiana nazwy Szkoły. Toteż od września 1981 roku przyjęto nazwę Zespół Szkół Budowlano…
1995
2 kwietnia

Liceum Techniczne

W 1984 roku otwarto następny kierunek kształcenia w 5-letnim Technikum – melioracje. Od 1995 roku szkoła rozszerzyła swoją działalność dydaktyczną…